Gästlista

MMN består av ett nätverk mellan 9 muslimska församlingar i Malmö vars syfte är att en god dialog med samhällets olika aktörer för ökad ömsesidig förståelse för varandra.

Under de senaste åren har vi hunnit träffa olika personligheter som vi har bjudit in till våra möten.

Gäster som besökt MMN

 • Jamal El-Hajji Stadsdelsnämd Väster Malmö (S) informerar om Malmöstads uppbyggnad / 130912
 • Aldo Iskra Generalsekreterare informerar om Open Skåne / 130912
 • Björn Lagerbäck Styrelseledamot informerar om Malmö mot diskriminering / 131126
 • Thomas Bull diskriminerings Polisen Malmö deltar i MMNs öppna invigning i Stadshuset / 140514
 • Andreas Konstantinides Stadsdelsnämnd öster (S) deltar i MMNs öppna invigning i Stadshuset / 140514
 • Hanna Thommé kommunalråd (V) deltar i MMNs öppna invigning i Stadshuset/ 140514
 • Jenny Malmsten Soc. välfärdsavdelningen Malmö stad informerar om Dialogforum / 140611
 • Mojo Mohajlovic Verksamhetsledare informerar om Romska informations och kunskapscentret / 140926
 • Stephan Müchler VD informerar om Sydsvenska Handelskammaren / 141124
 • Behrang Miri informerar om Malmös minoriteter för solidaritet och rättvisa / 150128
 • Laari Pitkä-kangas (Mp) informerar om medborgarförslag i Malmö stad / 150226
 • Torbjörn Tegnhammar Kommunstyrelsens vice ordförande Malmö stad (M) informerar om Nya Moderaternas / 150525
 • Per-Erik Ebbestål Trygghetsdirektör Malmö stad informerar om Trygghet och säkerhets arbetet i Malmö / 150810
 • Peter Cavala Samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen Skåne informerar om flyktingkrisen / 151007
 • Katrin Stjärnfeld Jammeh Kommunstyrelsens ordförande Malmö Stad (S) informerar om stadens framtidsplaner / 151130
 • Johan Semby Ordförande för NfS informerar om Sexualundervisningsmaterial / 160125
 • Salahuddin Barakat från projektet ”våra liv” informerar om Malmö stads satsning rörande våldsbejakande extremism / 160404
 • Malcolm Jallow Momodu informerar om Afrosvenskarnas arbete i Sverige / 160530
 • Göran Holmgren Polisen Malmö informerar om polisens arbete rörande bilbränder i Malmö 160929
 • Rabin Rebecca Lilijan informerar om Judiskt liv i Malmö / 161031
 • Alice Bah Kunke i samtal om religionsdialog och MMNs satsning för en religionsfrihetensdag i Sverige / 161101
 • Torbjörn Tegnhammar Kommunalråd Malmö Stad ang Moderaternas närmanden till SD / 170130
 • Mats Nivhede Samhällsbyggnadskontoret Malmö Stad om Bygg/riv-lov / 170328
 • Allan Hadrous WAKF informerar om organisationen / 170728
 • Per Lärka Sydsvenskan -HD informerar om medialogik / 171002
 • Moche-David Hacohen Rabin Judiska församlingen i Malmö närmanden mellan församlingarna och dem / 171002
 • Alaeddin Al-Qut informerar om Ibn Rushd utveckling /180226
 • Moche-David Hacohen Rabin Judiska församlingen i Malmö initiativ till gemensamt brev / 180528