MMNS föreningar

MMN består av ett nätverk mellan 8 muslimska församlingar i Malmö vars syfte är att en god dialog med samhällets olika aktörer för ökad ömsesidig förståelse för varandra.

Nätverket består av följande föreningar

Afghanska Församlingen

Al-Huda

Bosniakiska Församlingen

Islamska Förbundet

 

 

 

 

 

 

Muslimska Församlingen

Islamakademin

Semerkand

Somaliska Församlingen

 

 

 

 

 

 

Fredliga hälsningar
Malmös muslimska nätverk