MMNS föreningar

MMN består av ett nätverk mellan 8 muslimska församlingar i Malmö vars syfte är att en god dialog med samhällets olika aktörer för ökad ömsesidig förståelse för varandra.

Nätverket består av följande föreningar

Afghanska Församlingen

Bosniakiska Församlingen

Islamska Förbundet

 

 

 

 

 

 

Muslimska Församlingen

Islamakademin

Semerkand

Somaliska Församlingen

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredliga hälsningar
Malmös muslimska nätverk